The Essential Sound (TES)
Samen middels muziek op speelse wijze aan de slag met persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling

CONTACT : 06-14345723  
tessazoutendijk@gmail.com
www.tessazoutendijk.nl

 

The Essential Sound (TES)

The Essential Sound (TES) brengt jou en je team in beweging, met muziek als middel. TES laat je ervaren en reflecteren op hoe je met elkaar in de organisatie samenleeft en samen werkt, hoe je met elkaar communiceert, hoe ieder in zijn kracht kan staan/staat, hoe je de verschillen benut, helpt de onderstroom zichtbaar te maken en geeft handvatten om de energie nog meer te laten stromen zodat je met plezier naar je werk gaat.

Het orkest als metafoor voor ons als team of organisatie

Door samen al spelenderwijs een orkest te vormen ontstaat een weerspiegeling van onszelf en onze patronen in het dagelijkse werk. Met muziek wordt het op speelse wijze zichtbaar hoe ons team of wij als organisatie functioneren, waar de valkuilen zitten, en waar de groeipotentie zit. Muziek wordt ingezet als middel om samen spelenderwijs te reflecteren, te leren en de potentie van ieder individu, team en de organisatie als geheel verder te benutten. Net als in het echt, ontdekken we wie de leiding neemt, of je liever volgt, waar je ervoor kiest om te harmoniseren of wanneer juist tegenkleur nodig is. Als iedereen zich gezien en gehoord voelt, benutten we de talenten, dragen we bij aan meer werkgeluk en dat draagt bij aan het samen succesvol en met plezier realiseren van de team- en/of organisatiedoelen.

“Ieder mens is uniek en elke stem telt. Ook het zachte belletje wat jij kiest te spelen heeft een functie in de totaalcompositie!”

Teamontwikkelvraagstukken:

 • Kun je naar elkaar luisteren, zonder je eigen stem te verliezen?
 • Welke rol vervul jij?
 • Hoe kunnen we samen een team worden, waarin ieders bijdrage telt?
 • Hoe gaan we om met weerstand? Onderstroom?
 • Waarin (her)vind je jouw werkgeluk? Hoe faciliteren we elkaars werkgeluk?

“Eerst is het een los groepje individuen en dan, doordat het veilig is, je mag doen wat in je hoofd opkomt en je kunt het niet verkeerd doen, ontstaat er een groep die samen plezier maakt en zich uit leeft in een samenspel van klanken.”
Jelleke – Opdrachtgever Muziekcafé

(Persoonlijk) leiderschapsvraagstukken:

 • Kun je naar elkaar luisteren, zonder je eigen stem te verliezen?
 • Welke rol vervul jij als leider in het team/organisatie? Al regisseur van je eigen geluk/ontwikkeling?
 • Hoe kun je effectief leidinggeven zonder de baas te ?
 • Hoe stel je je op als processor, met visie en met flexibiliteit voor de input van de werknemers?
 • Hoe organiseer je je aanwezigheid zo dat mensen graag met en voor je werken?
 • Hoe faciliteer ik het werkgeluk van medewerkers vanuit mijn rol?

“opent de deur naar je eigen creativiteit” Arno

 

 

Voor wie?

Voor individuen, teams en organisaties, voor medewerkers, leidinggevenden, of bestuurders, die (meer) werk willen maken van werkgeluk en verbondenheid. En daardoor met meer plezier zullen werken en succesvoller zullen samenwerken en beter in staat zullen zijn samen team/organisatiedoelen te realiseren.

Wie ben ik en wat neem ik mee?

Mijn naam is Tessa Zoutendijk. Violiste, Verzinster, Verbindster.

Ik houd van muziek. En van mensen. Van spelen. Van creëren.

Muziek raakt iets universeels. In muziek kan je een wereld scheppen – een verhaal vertellen. Iedereen heeft ergens wel een idee waar muziek over gaat. Er schuilt in iedereen een schepper, een maker. De enige kunst is om daarbij te komen en er gehoor aan te geven.

Ik maak gebruik van de beproefde Kobranie methode – een muzikale werkvorm die groepen laat samenspelen, los van stijl en dogma’s, zonder grenzen aan wat er tot klinken kan worden gebracht, onder begeleiding van een processor. De methode gaat niet uit van vaardigheden en stelt de creativiteit, de authenticiteit, het artistieke initiatief voorop. Kobranie traint het creërend vermogen en muzikaal leiderschap.

En ik houd van mensen. Mensen brengen prachtige mogelijkheden tot groei met zich mee. Ik begeleid dit proces met frisheid en enthousiasme, lichtheid en diepgang en neem je vanuit mijn kennis en achtergrond in Geweldloze Communicatie, Deep Democratie, psychologie, Systemisch Werken, Kobranie en muziektherapie, muziek en improvisatietechnieken mee op een muzikale en welzijnsbevorderende ontdekkingstocht. Vanuit mijn muzikale achtergrond en ervaring in psychologische processen creëer ik een veilige setting, waarbinnen zonder oordeel en los van vaardigheden muziek, inhoud en reflectie samenkomen.

Verbinding en gelijkwaardigheid staan hierbij centraal, uitgaande van het idee dat elke stem telt, en het totaal meer kan worden dan de som der afzonderlijke delen. Communicatie gaat weer stromen, plezier komt terug, en de emotionele veerkracht wordt vergroot.

Wat mij drijft

Missie en Visie

 • Vergroten en versterken van de bevlogenheid en unieke talenten van zowel werknemers als leidinggevenden, op de werkvloer en privé.
 • Leren verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven, emoties en keuzes. En ervaren hoe dit klinkt binnen de setting van een orkest.
 • Bevlogen (persoonlijk) leiderschap ontwikkelen, versterken en bevorderen middels muziek.
 • Mensen in onze diverse samenleving verrijken, versterken, verbinden met als middel muziek en kennis van de menselijke psyche.
 • Emotionele veerkracht vergroten.
 • Iedereen in zijn kracht zetten ten behoeve van werkplezier, werkgeluk, effectiviteit en succes van de organisatie.
 • Luisteren naar elkaar
 • Besef vergroten dat we allemaal onderdeel zijn van een groter geheel
 • Vrede op aarde!

 

Hoe ik werk

 • Uit je hoofd – in het hart (naar je gevoel?)
 • Uit de workspace – in de beleving. (denken en analyseren naar doen en ervaren?)
 • Trainen om regie te hebben over je eigen ideeen, en tegelijkertijd in contact te blijven met ideeen van anderen.
 • In het moment zijn
 • Luisteren naar jezelf en de ander
 • Echt verbinden met elkaar
 • De kracht van het samen ervaren en versterken
 • Verbinding – we zijn allemaal verbonden, of je wil of niet 😉

In co-creatie met opdrachtgever zullen we samen een traject vormgeven. Dit met als doel om gedeeld eigenaarschap te hebben en echt aan te sluiten bij wat er in jullie unieke context nodig is.

Het orkest

Het orkest wordt gebruikt als metafoor voor het samenwerkingsmodel, de teamomgeving. Het muzikale proces is het werkproces wat je met elkaar hebt in een team. Wanneer ben je een orkest en wat is daarvoor nodig?

 • Er is commitment nodig en een helder gemeenschappelijk doel. Als band of orkest wil je lekker klinken en een compositie uitvoeren met een begin en een eind!
 • Er is onderlinge afhankelijkheid – je hebt elkaar nodig om een goed klinkend resultaat te bereiken.
 • Het orkest moet niet te groot zijn – je wilt genoeg oor voor elkaar kunnen hebben.
 • Het moet een fijne, veilige plek zijn om te kunnen werken, leren en creëren.

Aanbod

 • Muziekworkshops
 • Lezingen
 • Artikelen
 • Belevingsconcerten
 • Therapeutische verhalen en liedjes
 • Muziek coaching sessies, individueel en in groepen.
 • Teamontwikkeling en organisatieontwikkelingstrajecten

 

 

Mogelijke opdrachtgevers / samenwerking:

* Lindenberg – bijzondere doelgroepen

* Artez Enschede Muziektherapie opleiding

* Radboud Ziekenhuis Nijmegen

* Rijnstaete Arnhem

* Samen Verandering Creeren

* Maria Mazarakis – Levensverhalen vertellen

* Warmtetransitiemakers Utrecht

* Rozet Arnhem – Cultuur 55+

 

 

Bagage en gereedschappen die ik gebruik:

 • Muzikale bagage, jazz- en improvisatie opleiding ArtEZ Arnhem
 • Muziektherapie, opleiding ArtEZ Enschede
 • Kobranie opleiding
 • Systemische en holistische blik op mens en organisatie
 • Geweldloze communicatie, Non Violent Communication (NVC), gedachtegoed Marshall Rosenberg